Inscripció

La inscripció dóna dret al dinar de l’assemblea.
Quota normal: 30 euros
Quota reduïda per a jubilats i estudiants: 20 euros

Es pot descarregar ací el full d’inscripció. Cal enviar el full a alberic@ahistoriar.org